Fondsenwerving

Fondsenwerving: qué?

Ingeschreven, en wat nu? Fondsenwerving, sponsorwerving, fundraising,...: hoe pak ik dat aan? En wat doet Rikolto ermee?

Reiskosten versus fondsenwerving

Naast de reiskosten die je zelf betaalt, ga je ook aan de slag met fondsenwerving

Voor de reis zelf vragen we geen € meer dan de naakte kostprijs. De meerwaarde voor Rikolto zit hem dus in de fondsenwerving. We vragen dus een engagement in energie en tijd om mensen aan te spreken en acties te organiseren.

Voor een Classic in het zuiden bedraagt je commitment 3.000€. Voor de Midsummer Classic is dit 1.000€

Met een bang hartje schreef ik me in 2014 in voor de Nicaragua Classic. De 3.000€ bleek echter al snel een haalbare kaart. Intussen heb ik al 3 Classics achter de kiezen :)

Tom De Swaef Deelnemer Nicaragua Classic 2014, Kilimanjaro Classic 2016 & Sulawesi Classic 2018
Waarom fondsenwerving?

Waarom fondsenwerving?

Betaalbare, kwaliteitsvolle voeding voor iedereen, vandaag en in de toekomst. Lekker, voor mens en planeet. Dat is waar Rikolto (vroeger Vredeseilanden) voor gaat.

Door te fietsen met & voor Rikolto help je boeren sterker te worden en draag je je steentje bij aan de strijd tegen klimaatopwarming, armoede & ongelijkheid, waterschaarste en migratieproblematieken !

Lees alles over het waarom & de impact van Rikolto
'T is niet moeilijk, 't is gemakkelijk!

'T is niet moeilijk, 't is gemakkelijk!

3.000€, dat klinkt als een grote som geld, en dat is het ook. Maar met een goede aanpak lukt het altijd.

Wist je dat een gemiddelde deelnemer aan een Classic in het Zuiden gemiddeld 3.600€ ophaalt? En wist je dat 80% van de opgehaalde fondsen via naakte giften uit het netwerk komt?

Lees alles over de beste aanpak

Een reis om nooit meer te vergeten! Zoveel indrukken, zoveel herinneringen. De fondsenwerving neem ik er maar wat graag bij, zeker bij het zien van de resultaten die Rikolto elke dag boekt.

Jeroen De Paepe Deelnemer Kilimanjaro Classic 2016, Sulawesi Classic 2018
Wat gebeurt er met de ingezamelde middelen?

Wat gebeurt er met de ingezamelde middelen?

De opgehaalde fondsen worden efficiënt ingezet om onze projecten te financieren.

Boeren sterker maken en verenigen in coöperatieven. Boeren in contact brengen met de markt, relaties uitbouwen met verwerkers & retailers en beleid uitstippelen met de overheden.

Ontdek de projecten van van Rikolto

Veelgestelde vragen

Zeer zeker. Rikolto is een wendbaar schip met een lage kostenstructuur. We zetten maximaal in op waardecreatie daar waar het toe doet: onze projecten. Onze administratief apparaat is efficiënt en spitst zich toe op de essentie. Een correct en zorgvuldig beheer garandeert dat de opgehaalde middelen goed terecht komen en de hoogst mogelijke impact bereiken.

Ongeveer 150 professionals werken wereldwijd in 16 landen voor Rikolto. Het leeuwendeel van deze mensen werkt rechtstreeks op de projecten van Rikolto. Het zijn experten in landbouw, economie & financiën. Specialisten in de materie van Monitoring & Evaluatie volgen elke dag de werking van de projecten op. Onze marktspecialisten zitten aan tafel met overheden om duurzame strategieën te integreren in het beleid.

Je zou dus kunnen zeggen dat ons menselijk kapitaal ons voornaamste "product" is.