De queeste voor sponsorgeld van Bruno

Bruno:

“In 2012 besloten we om met enkele vrienden deel te nemen aan de Benin Classic. Met veel enthousiasme begonnen we eraan, maar toch ook met een klein hartje. Hoe zouden we in godsnaam - elk!- aan 3000 euro sponsorgeld geraken? Aan 50 euro per donateur heb je er wel 60 nodig. Niet min, toch? In een gezellige Leuvense bruine kroeg hielden we een eerste brainstorm en lieten we verschillende opties de revue passeren. En plots zei iemand “Waarom geen bedrijfsbezoek? Dat moet velen toch interesseren...”. Zo gezegd, zo gedaan. Als jong milieubedrijf werken we immers in een heel actuele sector en krijgen we dikwijls de vraag wat we precies doen. De eerste stap was een zo groot mogelijke mailing uitsturen naar vrienden, kennissen, familie en professionele relaties die op hun beurt hun persoonlijke contacten konden aanspreken. Het bedrijfsbezoek, aan een democratische prijs, ging door op een zaterdagvoormiddag in 3 sessies na elkaar. Telkens begonnen we met een presentatie en daarna een rondgang door de labo’s. We boden ook koffie en taart aan: vooraf, tussendoor én achteraf. Uiteraard tegen betaling en met één doel: onze winst maximaliseren. In totaal kwamen er een 60-tal mensen op af. Voor relatief weinig werk bracht dit al gauw 1200 euro in het laadje. Het initiatief was ook een mooie kapstok waardoor vele anderen rechtstreeks gestort hebben en de kaap van 3000 euro uiteindelijk vrij makkelijk bereikt werd. Overigens, met veel dank ook aan mijn vrouw en dochters voor de noodzakelijke hulp! Dat was ‘mijn eerste keer’.

Het inzamelen van 3000 euro sponsorgeld leek oorspronkelijk een hele opgave. Ondertussen is het een goede reden geworden om een plezante activiteit te organiseren.

Bruno De Wilde Deelnemer Benin, Nicaragua, Sulawesi, Kilimanjaro en Vietnam Classic

De Benin Classic was meteen zo aanstekelijk dat ik de jaren nadien nog mee ging naar Nicaragua, Sulawesi, Kilimanjaro en Vietnam. Bijna onvoorstelbaar, maar telkens opnieuw vond ik het noodzakelijke sponsorgeld bij elkaar! Ik organiseerde ook eens een grote BBQ bij ons thuis, opnieuw met de assistentie van mijn vrouw, dochters en hun lieven. Met een 80-tal bezoekers was dit meteen goed voor een flink deel van het sponsorgeld. Maar het beste moest nog komen… . Samen met enkele collega’s organiseerden we een quiz. De ene stelde de vragen op en werd gebombardeerd tot quizmaster. Anderen deden de bar, zorgden voor de snacks of het ophalen en verbeteren van antwoorden. Via de Gentse stadsdiensten vonden we een goede zaal aan een redelijke prijs. Het was veel werk maar naast heel wat sponsorgeld leverde dit ook veel plezier en leute op. Teambuilding voor een goed doel! Meteen kwam ook de vraag van vele deelnemers voor een volgende editie van onze ‘OWS-VE-quiz’. De tweede editie was zowaar nog succesvoller: 180 deelnemers, goed voor 2350 euro opbrengst! Het lijkt wel alsof er een nieuwe traditie geboren is, want er wordt al gedacht aan een derde editie. Ik wil me met plezier “opofferen” om dan ook nog eens mee te rijden met een Vredeseilanden Classic! Kortom, waar het inzamelen van 3000 euro sponsorgeld oorspronkelijk een hele opgave leek, is het ondertussen een goede reden geworden om een plezante activiteit te organiseren. Samen met collega’s en met heel wat respons van een brede vrienden- en kennissenkring. Dit noem ik nu eens een echte win-win.”